•  
  • Stripverhaal: Nooit meer bang voor de tandarts
  • Bezoekers op deze pagina: 06374

Beroepen in de tandheelkunde

Welke beroepen heb je allemaal in de tandheelkunde? Of te wel wie kan er allemaal in/ aan je mond zitten?

Tandarts

Als eerste de tandarts, een tandarts is een arts voor je tanden en voor andere delen in je mond. Daarom is er ook een tijdje bedacht om een tandarts een mondarts te noemen. Zelf vind ik deze naam veel minder mooi klinken, het benadrukt het arts zijn wat meer, maar dat het over tanden gaat weer minder. De tandarts behandeld tandziekten zoals caries en parodontitis. Hij/zij helpt ook om deze te voorkomen. Een tandarts mag net als een arts en een verloskundige voorbehouden handelinen verrichten. Voorbehouden handelingen. Wie mag wat doen en wanneer? "Het doorklieven van weefsels" dus snijden, boren, hechten enz. Hij mag anesthesie geven en medicijnen voorschrijven (meestal antibiotieca en fluoride).

Een tandarts is een ondernemer, heeft een eigen praktijk, werkt in een samenwerkingsverband of bij een andere tandarts in de praktijk. Er zijn ook tandartsen die in intellingen werken.

Om tandarts te worden moet je 6 jaar tandheelkunde studeren aan de universiteit. Dat kan in Amsterdam, Groningen en Nijmegen en om toegelaten te worden moet je een VWO diploma hebben met wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie: profiel natuur en techniek met biologie of profiel natuur en gezondheid met wiskunde.* en je moet ingeloot worden, de kans om ingeloot te worden is afhankelijk van je gemiddelde eindcijfer op je VWO diploma. Lees meer over tandheelkunde studeren

Mondhygiënist

De mondhygienist is iemand die speciaal is gefocused op mondhygiene; een goede mondverzorging en preventie van tandziekte en tandvleesproblemen. Een mondhygienist is een "HBO-tandarts" en mag tegenwoordig ook gaatjes boren en vullen. Dat moeten dan wel gaatjes zijn die nog niet eerder zijn behandeld. Een mondhygienist mag geen voorbehouden handelingen verrichten behalve als die in opdracht van de tandarts zijn. Een mondhygieniste werkt bij een tandarts of heeft een eigen mondhygieniste praktijk.

Om mondhygienist te worden moet je 4 jaar mondzorgkunde op het HBO studeren. Daarvoor was de opleiding 3 jaar en daarvoor 2 jaar. De toelatingseisen weet ik niet precies, maar ik vermoed dat het vergelijkbaar is met tandheelkunde maar dan op HAVO i.p.v. VWO. Er is ook een loting/plaatsing, de kans om geplaatst te worden is groter dan bij tandheelkunde.

De opleiding mondheelkunde en tandheelkunde zijn in hetzelfde gebouw, want je gebruikt dezelfde aparatuur. Veel theororie is ook hetzelfde, want als je hetzelfde doet moet je ook hetzelfde weten.

Tandartsassistent

Een tandartsassistent is iemand die de tandarts assisteert tijdens de behandeling zodat de tandarts efficienter kan werken. Er bestaat ook 4-handige tandheelkunde dat betekend dat de behandeling zo is afgestemd dat de tandarts en de assistente als 1 geheel werken met 4 handen.

Stel je eens voor dat je 4 handen had? dat zou toch best makkelijk zijn, je kunt dan 4 dingen tegelijk vasthouden en tegelijk gebruiken tijdens het werk. Bij een behandeling kun je dan de boor, het spiegeltje, de kaak van de patient en de afzuiger tegelijk vasthouden.

Ik denk dan altijd aan solderen, dat gaat heel moeilijk met 2 handen, ik wenste dan altijd dat ik een soort ailen was met 4 handen. In de eerst hand de soldeerbout, in de tweede de soldeertin, in de derde het onderdeel of draadje dat je vast wilt solderen aan het printplaatje of andere onderdeel of draadje dat je dan in je vierde hand vast houd. (ik kan trouwens vrij mooi en netjes solderen ;-) ).

Een tandarts assistente kan ook allelerlei andere taken doen: achter de balie werken, de administratie doen enz. Om asssitente te worden kun je de MBO opleiding tandartsasssitente doen (bij ROC*), dat kan een 4-jarige MBO opleiding zijn of een LOI cursus van een halfjaar tot 2 jaar. Je kan ook zonder opleiding tandartsasssitente worden, de tandarts die je aanneemt traint je dan in de praktijk.

Preventie assistente

Het assistente zijn kun je ook weer uitbreiden naar preventie asssitente, dan doe je extra cursussen en bried je je taken uit.

Een preventie assistent is een tandarts assistent die extra cursussen heeft gedaan waardoor ze extra handelingen mag doen. Een preventie assistent doet preventieve handelingen in de mond ter preventie van caries en parodontitis zoals gebitsreinigin en mondhygiene instructie, fluoride aplicaties enz.

Om preventie assistent te worden wordt je eerst tandarts assistent en doe je daarna extra cursussen.

De balie assistent

Het woord zegt het al, dit is precies wat het is, een assistente achter de balie die balie werkzaamheden doet, de administratie enz.

De omloop en sterilisatie assistent

Omloop is het halen en brengen van spullen en aparatuur. Sterilisatie is het stereliseren van diezelfde spullen. Dat is dus precies wat een omloop en of sterilisatie assistent doet.

Tandtechnicus

Een tandtechnicus maakt alles wat je buiten de mond kunt maken om er daarna in te doen. Een tandtechnicus maakr kronen, bruggen, partiele en volledige proteses. Een tandtechnicus zit niet in je mond en heeft veel minder contact met patienten. Soms komen patienten naar een tandtechnisch lab voor kleur bepalen of om een werkstuk zoals op te halen. Opmerking van een tandtecnicus: "wat ben ik blij dat ik geen tandarts ben, wat kunnen patiënten zeuren." Terwijl een tandarts het contact met de patienten zou missen.

Een tandtechnicus werkt in een tandtechnisch laboratorium, of heeft zelf een tandtechnicsh laboratorium of werkt bij een tandarts die een eigen tandtechnisch laboratorium in de praktijk heeft. De tandtechnische laboratoria werken samen met tandartsen.

De tandarts wil bij iemand een kroon, brug of protese aanbrengen. Hij of zei begint met de bahandeling, laat het werkstuk door het tandtechnisch laboratorium maken en plaatst daarna het werkstuk in de mond van de patient. Om goed werk te leveren is het heel belangrijk dat tandartsen en tandtechnici goed samen werken en elkaars werk begrijpen. Bij de opleiding tandheelkunde leren we daarom ook tandtechniek en bij tandtechniek leren ze ook over tandheelkunde. Ik vind tandtechniek heel erg leuk.

Om tandtechnicus worden moet je tandtechniek studeren, dat is een 4 jarige mbo opleiding volgen een werke en leren systeem. Je moet eerst aangenomen worden bij een tandtechnisch laboratorium waar je 4 dagen in de week werkt en 1 dag per week naar school gaat. je leert dus veel in de praktijk. Na 2 jaar kun je assistent-tandtechnicus worden en na 4 jaar tandtechnicus. Er is in nederland maar 1 opleiding voor tandtechniek. Dat was het Instituut Vakopleiding Tandtechniek (IVT) in Nieuwegein en is nu bij de dutch healtht ecacademy in Utrecht.

Tandproteticus

Een tandproteticus is iemand die gespecialiseerd is in het maken van volledige protesen bij mensen die volledig endentaat zijn dat wil zeggen helemaal geen tanden meer hebben. Al heeft iemand nog maar 1 tand, dan moet de protese geplaatst worden door de tandarts, maar zonder tanden kan de tandproteticus het doen. De tandproteticus maakt de gebitten en plaatst ze in de mond.

Het is een specialistatie van tandtechniek. Op tandproteticus te worden moet je na de opleiding tot tandtechnicus 3 jaar specialiseren tot tandproteticus.

De praktijk manager

Soms hebben grote tandartspraktijke een praktijk manager. Een praktijk manager managed de praktijk, hij of zij zorgt er voor dat de praktijk goed georganiseerd is. Regeld alles neem mensen aan enz. Een praktijk manager hoofd geen opleiding in een tandheelkundig vak te hebben gedaan. Persoonlijk denk ik dat het beter is als een praktijk gemanaged wordt door eimand met verstand van tandheelkunde, een tandarts ofzo. Ik ben namelijk van mening dat managen op zich niet moeilijk is maar dat je wel verstand van het vak moet hebben en dat je een doel moet hebben waar je heen gaat.

Tandarts specialisaties

Binnen de tandheelkunde zijn er twee specialisaties: kaakchirurg en orthodontist

Kaakchirurg

Orthodontist

Een orthodontist is iemand die tanden en kiezen recht zet. Ortho betekend recht en dont is tand. Een orthodontist maakt beugels.

Om orthodontist te worden moet je eerst tandheelkunde studeren en daarna 4 jaar orthodontie. Je moet toegelaten worden voor de orthodontisten opleiding. (er zijn niet zo veel plaatsen).

Tandarts diferentiatisch

Een tandarts kan zich diferentieren in de volgende vakken door een extra diffentiatie opleiding te volgen. Eerst waren er geen differentiaties, die zijn gaan de weg ontstaan met het ontstaan van nieuwe tecnieken en behandelmethoden.

Angsttandarts

Een angsttandarts is gespecialiseerd in het behandelen van angstige patiënten. Hij of zij weet hoe je met de angst en angstige patiënten om kunt gaan en kan je van de angst voor de tandarts afhelpen.

Endodontoloog

Een endodontoloog is een tandarts die de moeilijke endo's, ofte wel wortelkanaal behandelingen doet. Verder doet hij of zij allees wat je met wortelkanalen nog kunt doen, plakken, oplappen enz.

Kindertandarts/ (pedodontoloog)

Een kindertandarts behandeld kinderen en heeft veel verstand van het behandelen van het melkgebit.

Parodontoloog

Dit is de eerste differentiatie die ontstond. Een parodontoloog behandeld mensen met parodontitis. Parodontitis is een onsteking van het weefsel rondom de tand en door een ernstige ontsteking van dit weefsel komt de tand los en kan uiteindelijk uitvallen.

Implantoloog

Een implantoloog is een tandarts die zich gespecialiceerd heeft tot het aanbrengen van implantaten. Een implantaat is een schroef in de kaak ter vervanging van de wortel van een tand. Op het implantaat kan een kroon en dan is het weer net een echte tand.