•  
  • Stripverhaal: Nooit meer bang voor de tandarts
  • Bezoekers op deze pagina: 05705

Decentrale selectie

Nederland

Groningen

In groningen hebben ze geen decentraleselectie.

Amsterdam

Sinds 2009 is er geen decentrale selectie meer bij de ACTA. Ik vermoed dat het een bezuinigings maatregel is maar ik heb ook gehoord dat het ermee te maken heeft dat decentraal geselecteerde studenten niet heel veel beter zijn dan centraal geplaatste.

Nijmegen

In Nijmegen hebben ze decentrale selectie en hier worden maximaal 50% van de studenten, minus degene die een 8 of hoger op hun eindexamen gemiddeld hebben, geplaatst.

Om aan de decentrale selectie mee te doen moet je een VWO diploma met extra zware eisen hebben of een HAVo diploma en een propedeuse mondzorg kunde. Hier hebben ze geen decentrale selectie op basis van een andere WO opleiding, dus op grond daarvan kan ik niet meedoen. Mischien wel op grond van mijn oude VWO diploma, want ik heb VWO ster gedaan (dat is 2 jaar in 1).

Om mee te doen moet je je voor 15 Januari inschrijven bij de IBG-groep en een "sollicitatie" brief sturen met daarin:

 

Belgie

In België hebben ze geen loting maar het toelatingsexamen-Arts-Tandarts.

Toelatingsexamen-Arts-Tandarts

Het examen bevat vragen over biologie, scheikunde, fysica, wiskunde, informatieverwerving en redeneren. Het examen ligt iets boven VWO, ben je goed in deze vakken op school dan hoef je je over dit examen geen zorgen te maken staat er op de website van de Vlaamse overheid.

Voor Nederlanders is dat niet helemaal waar denk ik, want ze hebben in België een ander onderwijssysteem. Het is meer gericht op kennis, feiten uit je hoofd leren dan op vaardigheden (zoals zelf dingen uitzoeken, schrijven en presenteren).

Zo mag je tijdens het examen alleen een pen en een flesje water op tafel hebben. Moet je alle vragen uit je hoofd beantwoorden binnen een beperkte tijd en mag je geen rekenmachine gebruiken. En aangezien er in Nederland al vroeg op school met rekenmachines wordt gewerkt en het rekenonderwijs verslechterd is kan dat nog wel eens moeilijk worden. (Ik heb bijles gegeven en zag slimme tieners voor de eenvoudigste sommen de rekenmachine gebruiken...).

Dus zorg dat je in iedergeval goed kunt hoofdrekenen en rekenen op papier wil je dit examen halen.

En hou rekening met de foutcorrectie. Per vak krijg je 10 vragen, voor elk goed antwoord krijg je een punt en voor elk fout antwoord 1/3 punt aftrek. Met een paar foute antwoorden gaat je cijfer zo hard naar beneden. (Je mag dan ongeveer niet meer dan 3 fouten op de 10 maken.)

Het examen is in 2008 op: dinsdag 1 juli en dinsdag 26 augustus. Ze zijn in het Tentoonstellingspark van Brussel (Heizel). Je moet je electronisch inschrijven en dat kan vanaf maart-april.

Als je dit examen niet haalt kan je Biomedische Wetenschappen studeren en als je dan slaagt voor alle onderdelen dit ze met tandheelkunde gemeen hebben en je alsnog slaagt voor het toelatingsexamen kun je naar het tweede jaar van tandheelkunde.

Het toelatingsexamen kost 30 €.

Je moet trouwens eerst de toets halen en je daarna inschrijven (en dan het resultaat van de toets meenemen).