•  
  • Stripverhaal: Nooit meer bang voor de tandarts
  • Bezoekers op deze pagina: 05706

Tandheelkunde Studeren...

Ik wil graag tandheelkunde studeren.

Uitgeloot

Ik heb me voor het studiejaar 2007/2008 opgegeven voor de centrale loting in Groningen. Ik woonde in Groningen 5 minuten fietsen vanaf de faculteit tandheelkunde en wilde daar het lijfst studeren. In Groningen hebben ze geen decentrale selectie.

Ik ben bij tandheelkunde op de opendag geweest en die was er leuk en goed georganiseerd. Ik was diezelfde dag ook met een vriending naar de opendag bij natuurkunde geweest waar ik zelf lange tijd heb gestudeerd. Die opendag was wel heel erg slappe hap vergeleken met tandheelkunde en dan te bedenken dat ze bij natuurkunde te weinig studenten hebben en voor tandheelkunde veel meer gegadigden dan er worden geplaatst. Dat hadden ze dus beter anders kunnen doen die open dagen. Ik denk niet dat ze er op deze manier bij natuurkunde meer studenten bij krijgen. Goed, dat is mijn probleem ook niet.

Bij de centrale loting wordt je verdeeld in verschillende lotingsklasses afhankelijk van je gemiddelde cijfer op je VWO diploma. Hoe hoger je gemiddelde hoe groter de kans op plaatsing. Omdat ik een VWO diploma oude stijl heb en een aantal andere diploma's zat ik in lotingsklasse C, de restgroep zeg maar, en vergelijkbaar met een 7 tot een 7,5 op je VWO diploma. Ach ik had een 6,5 op mijn VWO diploma dus deze lotingsklasse is zo gek nog niet.

Ik ben helaas uitgeloot en eerst kon ik dat niet geloven. Ik was ook niet een beetje uitgeloot, maar had ongeveer het hoogste nummer terwijl de laagste nummers geplaatst worden.

Geplaatst

Ik was dus uitgeloot en wilde nog steeds graag tandheelkunde studeren, dus ik dacht, hoe gaan we dat nu aanpakken? Ik heb besloten mijn kansen te maximaliseren.

Van de 3 plaatsen in Nederland waar je tandheelkunde kunt studeren: Groningen, Amsterdam en Nijmegen hebben er 2 een decentrale selectie.

Nijmegen

De decentrale selectie in Mijmegen ging om je cijfers op het VWO examen, het aantal vakken dat je op het VWO hebt gedaan en de cijfers die je in de 5e klas hebt gehaald en dat je niet bent blijven zitten.

Omdat het VWO voor mij alweer een lange tijd geleden is, het onderwijs inmiddels volledig vernieuwd is, waardoor ik opeens een VWO diploma oude stijl heb en ik het VWO niet op de reguliere manier heb gehaald, (Ik heb namelijk na de vrijeschool, de 5e en 6e klas in een jaar op de dagavdeling van een avondschool gedaan.), vond ik het te ingewikkeld om te kijken of ik aan de criteria voor decentrale selectie in Nijmegen voldeed.

Amstedram

Vorigjaar hadden ze de ACTA ook een decentrale selectie. Sinds 2009 is er geen decentrale selectie meer. Ik heb in iedergeval geluk gehad en heb aan de decentrale selectie meegedaan en ben geplaatst.

De regels voor de decentrale selectie waren:

Maximaal 50 % - min het aantal studenten dat direct wordt toegelaten omdat ze een 8 of hoger op hun VWO-diploma 'nieuwe stijl' hebben - van de studieplaatsen wordt toegewezen op basis van deze selectie.

De decentrale selectie is om aspirant-tudenten met een bovengemiddelde aanleg voor de studie een extra kans te geven.

Voor deelname aan de decentrale selectie gelden zwaardere toelatingseisen dan voor de lotingsprocedure.

Bij de decentrale selectie maakten ze onderscheid tussen:

Ik val zelf onder de anders gekwalificeerden.

De decentrale selectie bestaat uit primaire en secundaire criteria. De primaire criteria zijn om de groep voor de seceundaire criteria niet te groot te maken. Als je niet aan de primaire criteria voldoet kun je niet aan de selectie meedoen. Voor de secundaire criteria moet je aan bepaalde vaardigheden op het gestelde minimale niveau beheersen. De criteria kunnen elkaar compenseren.

Om mee te doen aan de decentrale selectie moet je je voor 15 januari bij de IB groep opgeven. Je mag maar één keer aan de decentrale selectie mee doen.

Om succesvol te zijn als tandarts moet je zelfstandig kennis kunnen verwerven, affiniteit met de wetenschap hebben, kunnen samenwerking en patiëntmanagement kunnen voeren. Cognitieve, technische, motorische, sociale en communicatieve vaardigheden, discipline en zelfkritiek hebben, nieuwsgierig en creatief zijn.

De eigenschappen en vaardigheden die ze bij de ACTA hebben gedefinieerd om een goede tandarts te zijn zijn:

Primaire criteria voor schoolverlaters: zwaar vwo-eindexamen met succes in één keer te kunnen afronden en een zware studielast aankunnen.

VWO-profiel ‘Natuur en Gezondheid’, met in het vrije deel tenminste eindexamen in twee van de volgende vakken: scheikunde 2, natuurkunde 2, wiskunde B2, economie 1 en/of 2, informatica, filosofie, geschiedenis, aardrijkskunde management & organisatie of een extra vreemde taal (ook Grieks of Latijn).

VWO-profiel ‘Natuur en Techniek’, met in het vrije deel ten minste eindexamen biologie 1 en 2.

Het VWO-diploma moet in één keer gehaald zijn, deelcertificaten zijn niet toegestaan.

Met een VWO-diploma 'oude stijl' moet het vakken pakket vergelijkbaar zijn.

Mijn VWO-ploma 'oude stijl' voldoet daar wel aan, ik had Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde, Biologie, Geschiedenis, Nederlands, Duits en Tekenen. Daarbij was het dan ook nog VWO* dat wil zeggen de 5e en de 6e klas in één jaar. Maar zoals ik al zei val ik onder de andere kwalificatie.

Primaire criteria voor kandidaten op basis van een andere kwalificatie

Een voltooide Nederlandse universitaire opleiding in één van de volgende vakken:

Een voltooide HBO-pleiding:

Me, lucky basterd, ik heb een voltooide Nederlandse universitaire opleiding natuurkunde! Ik voldoe aan de primaire criteria en kan dus meedoen aan de decentrale selectie.

Primaire criteria voor buitenlandse tandartsen

Dan ben je dus al tandarts en dan kun je al Nederlands, nou het lijkt me sterk als je de studie dan niet haald. Zou je de studie in zo'n geval ook sneller kunnen doen? zou wel logisch zijn.

Secundaire criteria

1. Voor kandidaten op basis van een VWO-diploma:

2. Voor kandidaten op basis van een andere kwalificatie:

3. Voor buitenlandse tandartsen:

Ik denk dat ik ook aan de secundaire criteria voldoe: ik ben echt heel handig, sociaal vaardig en mijn schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid wordt steeds beter. Zonder motivatie zou ik er niet aan beginnen, maar dat moet ik natuurlijk nog wel laten blijken. Voor mijn schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en motivatie kan ik natuurlijk verwijzen naar deze site. Ik heb wel lang over mijn studie gedaan maar er ook heel veel naast gedaan. Zoals studeren op een normaal tempo en een fultime baan. Men zei me van te voren dat dat onmogelijk was maar het ging eerlijk gezegd prima. Ik heb nouwelijks werkervaring in de gezondheidszorg, ik heb eens stage gelopen in een ziekenhuis (en op de middelbare school in een bejaarden tehuis). Werk ervaring in mijn vakgebied... eu na een jaar ben ik gestop met mijn promotie. Hmm ik denk dat een mooi CV maken geen kwaad kan.

Hoe zouden ze dat alles trouwens testen?

Toetsing op de secundaire selectiecriteria vindt plaats middels de sollicitatiebrief en tijdens de selectiedag (zie Procedure 2006-2007).

De Procedure van de Decentrale selectie

Aanmelden vóór 15 januari bij de IBG groep. Dat is natuurlijk het belangrijkste anders doe je helemaal niet mee, dat is ook de reden dat ik vorig jaar niet mee deed met de decentrale selectie.

Na de sluitingsdag (dus na 15 januari) worden de kandidaten uitgenodigd een sollicitatiebrief naar de ACTA te schrijven, waarin je aantoont dat je aan de primaire criteria te voldoet en in welke mate je aan de secundaire criteria voldoet.

Als na controle blijkt dat je aan de primaire criteria voldoet wordt je uitgenodigd voor de decentrale selectiedag. Je krijgt dan een aantal tests waaruit blijkt in welke mate je voldoet aan de secundaire criteria. De selectiedag is op een zaterdag in April. Alleen kandidaten die schriftelijk zijn uitgenodigd, zijn welkom op de selectiedag.

Op een aantal testen moet je een minimum score halen. Voldoe je aan de minimumeisen dan wordt je op volgorde van je score en universiteit van voorkeur (UvA of VU) voorgedragen voor een decentrale selectieplaats.

Kandidaten worden geïnformeerd over de uitslag medio mei 2007.

Wordt je op basis van de decentrale selectie niet geplaatst worden dan doe je automatisch mee met de loting.

Dus eigelijk heb je niets te verliezen, als je niet meedoet kan je alleen maar mee doen aan de gewone loting. En niet geschoten is altijd mis... Dus ik doe gwoon mee ;-) (Aanmelden, CV updaten, en sollicitaiebrief schrijven).

 

En hoe ging de decentrale selectie dan?

Voor 15 januarie moet ik met inschrijven voor de decentrale selectie, dat moest via de IBG groep via een speciale website, waarin in binnen een aantal websites telkens werd verwezen en zo rondjes zat te draaien. Uiteindelijk is het me toch gelukt. Ik kon niet zo goed kiezen of ik me nu voor de VU of de UVA in zou schrijven, de ACTA is een samenwerkingsverband tussen de UVA en de VU, het kan dus allebei en je moet er een kiezen.

Uiteindeklijk heb ik de VU gekozen en toen kreeg ik van een vriending te horen wat de verschillen tussen de universiteiten waren en besloot ik toch maar beter voor de UVA te kiezen. Ik heb mijn inschrijving gewijzigd, maar die is niet of te laat verwerkt. En ik sta nu ingeschreven bij de VU. Ach op de ACTA merk je nauwelijks verschil alleen als ik via de UVA was dan had ik de eerste 2 maanden met mijn macbook ook op het draadloos internet gekunt.

Belgie

In belgie kun je in Leuven en in Gent tandheelkunde studeren. Ze hebben daar geen loting maar toelatingsexamen-Arts-Tandarts.

Toelatings examen

Het examen bevat vragen over biologie, scheikunde, fysica, wiskunde, informatieverwerving en redeneren. Ik schat op ongeveer VWO niveau want er staat ben je op schol goed in deze vakken dan hoef je je over dit examen geen zorgen te maken.

Het examen is in 2008 op: dinsdag 1 juli en dinsdag 26 augustus. Ze zijn in het Tentoonstellingspark van Brussel (Heizel). Je moet je electronisch inschrijven en dat kan vanaf maart-april.

Als je dit examen niet haalt kan je Biomedische Wetenschappen studeren en als je dan slaagt voor alle onderdelen dit ze met tandheelkunde gemeen hebben en je alsnog slaagt voor het toelatingsexamen kun je naar het tweede jaar van tandheelkunde.

Het toelatingsexamen kost 30 €.

Je moet trouwens eerst de toet shalen en je daarna inschrijven (en dan het resultaat van de toets meenemen).

 

Collegegeld

Het collegegeld systeem is wat ingewikkelder maar is schat dat als ik er zou gaan studeren 533,1 € per aan collegegeld ga betalen. Toch stukken goedkoper dan in Nederland. Het colegegeld bedrag is trouwens afhankelijk van het aantal punten dat je haalt, bij meer punten wordt het duurder.

Leuven

In Leuven hebben ze gewoon vakken waarin je basiskennis en vaardigheden leert. (bv biofysica in het eerste jaar)

Gent

In gent hebben ze het programma compleet vernieuwd. De studie bestaat miet uit klassieke vakken, maar uit blokken en lijnen. Net als bij tandheelkunde in Nederland dus.

 

Duitsland

Tandheelkunde = Zahnmedizin (richtiger: Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde oder kurz Zahnheilkunde). Je kunt het in iedergeval in Berlijn studeren. De studie duurt daar ook 5 jaar en heeft ook een ba-ma structuur.

Ik heb ook gekeken naar Duitse sites om te kijken of ik daar tandheelkunde kon studeren en hoe de toelating daar is, of ze daar wel of geen loting hebben. Er waren veel universiteiten waar je tandheelkunde kunt studeren en er zijn zoiezo heel veel universiteiten in Duitsland. Ik kon er niet echt wijs uit worden en heb het daar bij gelaten.